ÖNSÖZ

Kalite Yönetim Sistemi, tüm çalışanların faaliyetlerinin ve hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi yoluyla; hizmet alanların memnuniyet hedefine odaklanan çağdaş bir yönetim tekniği ve felsefesidir.

İhtiyat Sandığı Dairesinde de yönetim tekniği ve felsefesini sürekli kılmak için Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) işlerliğini kazandırmak üzere hazırlanan ve Kalite Yönetim Sistemini tanıtan Kalite El Kitabı, sistemin en üst düzeydeki dokümanıdır.

Bu kalite el kitabı ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemleri şartları ve İhtiyat Sandığı Dairesi Kalite Politikası doğrultusunda belirlenen kalite hedeflerine ulaşmak, kalite yönetim sisteminin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak için hazırlanmıştır.

AMAÇ

Kalite El Kitabı aşağıdakilerin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır:

  • KKTC İhtiyat Sandığı Dairesi’nin faaliyetlerini nitelikli bir düzeyde sürdürmesi,
  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri şartlarını etkin ve KKTC İhtiyat Sandığı Dairesi Yasasına uygun şekilde uygulanması,
  • KKTC İhtiyat Sandığı Dairesi’nin Kalite Politikası ve hizmet standartları hakkında çalışan personelin bilgilendirilmesi,
  • KKTC İhtiyat Sandığı Dairesi içinde yürütülen Kalite Yönetim Sistemi işleyişinin sistematik ve periyodik kontrolünün sağlanması
  • Kalite Yönetim Sisteminin iç ve dış tetkiklerinin uygulanması
  • KKTC İhtiyat Sandığı Dairesi süreçlerinin zaman içinde oluşan yeniliklere ve gelişmelere göre güncellenmesi,
  • Kalite Yönetim Sistemi şartları ve sürekli eğitim prensipleri çerçevesinde personelin eğitiminin gerçekleştirilmesi,
  • KKTC İhtiyat Sandığı Dairesi hizmetlerinden yararlananlara nitelikli, değişen durum ve şartlara uygun hizmet verilmes

 

Kalite El Kitabı